Miért döntöttünk úgy, hogy létrehozzuk a Tündérkör Alapítványt?

A Tündérkör Alapítvány célja, hogy a jövő ifjúsága kiegyensúlyozott és hasznos tagja legyen a társadalomnak ehhez viszont elengedhetetlen egy támogató és biztonságos környezet, amelyben boldogan tölthetőek a gyermekévek. Azonban vannak olyan gyermekek, akiknek sajnos ez nem adatott meg. Azonban sok tanulmány támasztja alá azt a tényt, hogy ahhoz hogy egy gyermek egészséges felnőtté cseperedhessen szükséges, hogy megismerje önmagát, felismerje képességeit és fejlessze azokat így téve szert egészséges önbizalomra. A gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek mögött nem áll család ,amely megadhatná mindazt a támogatást és törődést amely elengedhetetlen egy gyermek nevelésében. Alapítványunk célja, hogy ezen gyermekeket segítsük, ösztönözzük és felkészítsük a felnőtt életre. Ezért szándékunkban áll látókör szélesítő tanulmányi utak szervezése, táboroztatás és különböző foglalkozások, előadások tartása, például népi mesterségeink bemutatása, különböző szakmák ismertetése, drog prevenciós előadások. Ily módon a Tündérkör Alapítvány segélyezési, tanácsadási, oktatási és képzési tevékenységével elő kívánja segíteni a szociálisan rászoruló gyermekek életminőségének javítását, különös tekintettel a veszélyeztetett környezetben élő fiatalkorúakra.
Mindezek mellett az otthonokból kikerülő fiatal felnőttek nyomon követése, támogatása és a munkába való elhelyezkedésüknek a segítése.

Az alapítvány kiemelt célja az is, hogy együttműködve más non-profit szervezetekkel megtaláljuk a segítségre szorulókat, összehangoljuk programjainkat a minél szélesebb körben történő segítségnyújtás érdekében.

Az alapítvány fontosnak tartja azt is, hogy összekösse azokat, akik nyitottak a segítségnyújtásra azokkal, akik a legnagyobb segítségre szorulnak.

To Top